195,36 лв.

173,97 лв.

ПЦД: 169,62 лв.

142,01 лв.