376,36 лв.

302,10 лв.

140,07 лв.

251,75 лв.

401,53 лв.

402,61 лв.

176,22 лв.

195,80 лв.

352,45 лв.

297,59 лв.

190,06 лв.

245,09 лв.

371,32 лв.

341,11 лв.

125,87 лв.

226,57 лв.

113,82 лв.

100,70 лв.

159,85 лв.

218,83 лв.

310,90 лв.

327,27 лв.

271,34 лв.

151,05 лв.

350,10 лв.

276,92 лв.

461,95 лв.

431,74 лв.

393,81 лв.

250,48 лв.

201,40 лв.

220,27 лв.