ПРАВИЛНИК ЗА КАМПАНИЯТА 0.99% оскъпяване на emag.bg

 

„БНП Париба Лични Финанси“, „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ и „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, всяка една от които по отделно (“Кредитиращата институция“) и съгласно своите собствени условия, изложени по-долу, предоставя възможност за покупка на стоки на кредит с 0,99% оскъпяване от сайта emag.bg и мобилното приложение eMAG, шоурумите на eMAG в „Сердика Център“ и „Парадайз център“ в гр. София и Мол Пловдив в гр. Пловдив („канали за продажба на eMAG“), наричана по-долу („Кампанията“) при следните свои условия:

 

1.       Условия по кредита на финансовите институции:

Кредитор

„БНП Париба Лични Финанси“

„ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД

„УниКредит Кънсюмър Файненсинг”

Срок на кампанията

1-31.03.2023

1-31.03.2023

1-31.03.2023

Продукти

Кампанията за 0,99% месечно оскъпяване включва поръчка на продукти, предлагани от eMAG, както и на селекция продукти, предлагани от маркетплейс търговци, в срока на кампанията или до изчерпване на количествата, при стойност на поръчката, над 199 лв.

 

Кампанията за 0,99% месечно оскъпяване включва поръчка на продукти, предлагани от eMAG, както и на селекция продукти, предлагани от маркетплейс търговци, в срока на кампанията или до изчерпване на количествата, при стойност на поръчката, над 199 лв.

 

 

Кампанията за 0,99% месечно оскъпяване включва поръчка на продукти, предлагани от eMAG, както и на селекция продукти, предлагани от маркетплейс търговци, в срока на кампанията или до изчерпване на количествата, при стойност на поръчката, над 199 лв.

 

 

Стойност на поръчката

над 199 лв., но не повече от 12 000 лв.

над 199 лв.

над 199 лв.

Вноски

Оскъпяване от 0,99 % на месец при изплащане на равни месечни вноски от 3 до 36 месеца

 

Пример:

Пазаруваш за 1 000 лв., плащаш 12 месечни вноски х 93,23 лв. – общо 1 118,76 лв. БЕЗ ТАКСИ. ГПР 23,45%, ГЛП 21,25%.

 

Важи за суми от 199 до 12 000 лв. от 3 до 48 месеца. ГПР от 22,62% до 23,68% при 30 дни до първа вноска, фиксиран ГЛП от 20,57% до 21,44%.

Оскъпяване от 0,99 % месец при изплащане на равни месечни вноски от 3 до 48 месеца

 

Пример на 01.10.2022:

Цена на стоката 1 000 лв.

Усвоен размер по кредита 1 000 лв.

12 месечни вноски по 93.23 лв.

ГЛП 21.24 %, ГПР 22.91 %

 

Плащаш общо 1 118,76 лв. за финансираната стока на изплащане на равни вноски съгласно погасителния план по примера по-горе.

Оскъпяване от 0,99 % на месец при изплащане на равни месечни вноски от 3 до 36 месеца

 

 

Пример:

Цена на стоката 1 000 лв.

Усвоен размер по кредита 1 000 лв.

 

12 месечни вноски по 93.23 лв.

Фиксиран ГЛП 21.24 %, ГПР 23.44 %

 

Плащаш общо 1 118,76 лв. за финансираната стока на изплащане на равни вноски съгласно погасителния план

Вид на кредита

 Кредит на анюитетни вноски

Стоков

 Стоков

Наличие на кредитна карта

N/A

N/A

N/A

Одобрение за кредит

Одобрение за кредит, може да бъде получено само от „БНП Париба Лични Финанси“, след получена заявка за кредит от страна на потребителя и извършена оценка на кредитоспособността му.

 

Заявката за кредит може да бъде направена през всеки от каналите за продажба на eMAG.

Кредит се отпуска само на кандидатствалите, които бъдат одобрени от кредитната институция.

 

Заявката за кредит може да бъде направена през всеки от каналите за продажба на eMAG.

Кредит се отпуска само на кандидатствалите, които бъдат одобрени от кредитната институция.

 

Заявката за кредит може да бъде направена през всеки от каналите за продажба на eMAG.

Ненавременно плащане

Посочените вноски се запазват само при коректно и навременно изплащане.

N/A

N/A

Повече инфомация може да се намери на

https://www.emag.bg/info/nachini-na-plashtane?ref=footer_1_4#pay-with-ecredit

 

За връзка с компанията: телефон 0700 11  811

За кредити, заявени в eMAG шоурум: от кредитен консултант на място

https://www.emag.bg/info/nachini-na-plashtane?ref=footer_1_4#pay-with-ecredit

 

и

 

www.tbibank.bg

 

 

https://www.emag.bg/info/nachini-na-plashtane?ref=footer_1_4#pay-with-ecredit

 

https://s12emagst.akamaized.net/layout/bg/static-upload/ucfin_pos_online_bg.pdf

 

и

 

www.ucfin.bg

Кредити, заявени през еMAG шоурум

За кредити, заявени през eMAG Шоурум, се прилагат условията за такъв кредит, представени на клиента в eMAG Шоурум.

 

Заявка за кредит, през eMAG Шоурум, не може да бъде направена за продукти, предлагани от маркетплейс търговци.

За кредити, заявени през eMAG Шоурум, се прилагат условията за такъв кредит, представени на клиента в eMAG Шоурум

 

Заявка за кредит, през eMAG Шоурум, не може да бъде направена за продукти, предлагани от маркетплейс търговци.

За кредити, заявени през eMAG Шоурум, се прилагат условията за такъв кредит, представени на клиента в eMAG Шоурум

 

 

 

Заявка за кредит, през eMAG Шоурум, не може да бъде направена за продукти, предлагани от маркетплейс търговци.

 

2. Одобрението от страна на кредитиращата институция и сключването на договор с нея става през каналите за продажба на eMAG, където на клиентите се предоставя информация за условията на кредита.

 

3. Условие за сключване на договор за кредит с кредитиращата институция е одобреният клиент да е приел условията за предоставяне на услугата ѝ по кредитиране, които условия може да откриете по-горе в линковете в таблицата от т. 1. 

4. Участващите в Кампанията продукти, достъпени през посочените по-долу канали за продажба на eMAG, ще бъдат обозначени със следните иконки в близост до тях:

сайта www.emag.bgмобилната версия и мобилното приложение eMAG


шоуруми eMAG
5. Възможно е по време на периода на Кампанията да се променя обхвата на включените в нея продукти, като добавят нови, или премахват участващи такива. Даден продукт участва в Кампанията в даден момент от посочения по-горе период на Кампанията, ако за този продукт към момента на осъществяване на поръчката са били налице условията на настоящия Правилник, включително, но не само, ако в дадения момент на осъществяване на поръчката съответният продукт отговаря на условията на т. 1 по-горе, и е бил обозначен по посочените по-горе начини.

 

6. Кредитиращата институция си запазва правото да прави промени в настоящия Правилник или в правилата, включени в него, които ще имат обвързваща сила след публикуване на emag.bg включително след предоставянето им на вниманието на потребителите в еMAG шоурум, ако това е избрания канал за покупка.

 

7. Поради технически причини, за да може да се кандидатства за кредит за поръчка, отговаряща на условията на настоящия правилник, тя трябва да съдържа:

А). само продукти, предлагани от eMAG

 или

Б).само продукти на други търговци, предлагани в каналите за проджба на eMAG (маркетплейс търговци).

Всеки от продуктите, предлагани от eMAG в дадена поръчка може да е на стойност по-ниска от 199 лв., но общата стойност на поръчката трябва да надвишава тази сума. В поръчките, съдържащи продукти, предлагани от маркетплейс търговци, трябва да се включват само продукти, които са отбелязани с някоя от иконките, посочени по-горе..

 

8. Настоящият правилник се предоставя на вниманието на потребителите във всички канали за продажба на eMAG.