ПРАВИЛНИК ЗА КАМПАНИЯТА 0 % оскъпяване на emag.bg 

„БНП Париба Лични Финанси“ (“Кредитиращата институция“) съгласно своите собствени условия, изложени по-долу, предоставя възможност за покупка на стоки на кредит с 0 % оскъпяване от сайта emag.bg и мобилното приложение eMAG („канали за продажба на eMAG“), наричана по-долу („Кампанията“) при следните свои условия:

 

1.      Условия по кредита на финансовите институции:

Кредитор

„БНП Париба Лични Финанси“

Срок на кампанията и продукти

От 24.11.2022 до 29.11.2022 г.

 

Кампанията се отнася само за продукти, предлагани от избрани маркетплейс търговци с изключение на eMAG

 

Стойност на продукта (поръчката, когато е приложимо)

над 299 лв., но не повече от 12 000 лв.

Вноски

3 равни месечни вноски;

 

Пример:

Цена на стоката 600 лв.

Усвоен размер по револвиращия кредит  600 лв.

 

3 месечни вноски по 200 лв.

Фикс.ГЛП 0 %, ГПР 0%, такси 0 лв.

 

Плащаш общо 600 лв. за финансираната стока чрез използване на функционалността покупка на изплащане на равни вноски в кредитния лимит, чрез откриване или използване на кредитна карта. Без първоначална вноска. Важи за покупки  над 299 лева до 12 000 лева и при достатъчен кредитен лимит по картата. Посочените вноски се запазват само при коректно и навременно погасяване. За всяка допълнителна трансакция, неизпълнение на договора при активирана кредитна карта важат ГЛП, такси, ГПР, съгласно Договора за револвиращ кредит.

Вид на кредита

 Кредит на анюитетни вноски

Наличие на кредитна карта

Валидно при откриване или използване на кредитна карта от „БНП Париба Лични Финанси“

Одобрение за кредит

Одобрение за кредит, може да бъде получено само от „БНП Париба Лични Финанси“, след получена заявка за кредит от страна на потребителя и извършена оценка на кредитоспособността му.

 

Заявката за кредит може да бъде направена през всеки от каналите за продажба на eMAG, посочени по-горе.

Ненавременно плащане

Посочените вноски се запазват само при коректно и навременно изплащане.

Повече инфомация може да се намери на

https://www.emag.bg/info/nachini-na-plashtane?ref=footer_1_4#pay-with-ecredit

 

За връзка с компанията: телефон 0700 11  811

 

 

2. Одобрението от страна на кредитиращата институция и сключването на договор с нея става през каналите за продажба на eMAG, посочени по-горе, където на клиентите се предоставя информация за условията на кредита.

 

3. Условие за сключване на договор за кредит с кредитиращата институция е одобреният клиент да е приел условията за предоставяне на услугата ѝ по кредитиране, които условия може да откриете по-горе в линковете в таблицата от т. 1. 

4. Участващите в Кампанията продукти, достъпени през посочените по-долу канали за продажба на eMAG, ще бъдат обозначени със следните иконки в близост до тях:

сайта www.emag.bg

мобилната версия на сайта

мобилното приложение eMAG

 

5. Възможно е по време на периода на Кампанията да се променя обхвата на включените в нея продукти, като добавят нови, или премахват участващи такива. Даден продукт участва в Кампанията в даден момент от посочения по-горе период на Кампанията, ако за този продукт към момента на осъществяване на поръчката са били налице условията на настоящия Правилник, включително, но не само, ако в дадения момент на осъществяване на поръчката съответният продукт отговаря на условията на т. 1 по-горе, и е бил обозначен по посочените по-горе начини.

 

6. Кредитиращата институция си запазва правото да прави промени в настоящия Правилник или в правилата, включени в него, които ще имат обвързваща сила след публикуване на emag.bg.

 

7. Поради технически причини, за да може да се кандидатства за кредит за поръчка, отговаряща на условията на настоящия правилник, тя трябва да съдържа само продукти на маркетплейс търговци, предлагани в каналите за проджба на eMAG. 

В поръчките, съдържащи продукти, предлагани от маркетплейс търговци, трябва да се включват само продукти, които са отбелязани с някоя от иконките, посочени по-горе.

8. Настоящият правилник се предоставя на вниманието на потребителите във всички канали за продажба на eMAG.