Пароструйка Cleancraft HDR-H 78-18, 5 kW

Пароструйка Cleancraft HDR-H 78-18, 5 kW

доставка до 11 дни
0.99% месечно оскъпяване

9.762,48 лв.

Пароструйка Cleancraft HDR-H 60-14, 4 800 W

Пароструйка Cleancraft HDR-H 60-14, 4 800 W

доставка до 11 дни
0.99% месечно оскъпяване

7.456,80 лв.

Пароструйка Cleancraft HDR-H 90-20, 7.5 kW

Пароструйка Cleancraft HDR-H 90-20, 7.5 kW

доставка до 11 дни
0.99% месечно оскъпяване

10.296,00 лв.

12.464,40 лв.

ПЦД: 7.831,45 лв.

7.048,10 лв.