В скицата с размерите -ширината е даден 600 - 900.Колко е реално.Имам нужда от 900 мм.