Няма информация като какъв тип се използва тягов,пусков