Книгата нова ли е и е два романа в една книга доколкото разбирам?