Не се препоръчва

Голяма грешка беше, да си купя батерия ZIK. Старата батерия, която беше на почти 4 години, издържаше 4 дни. Новата - 3 дни!!!