Проверена поръчка

Много добър

Батута е чудесен, но няма описание на български и някои от схемите за сглобяване не са точни.