Има ли кабел в комплекта и харчи ли батерий ако е свързан с него?