Чрез USB модема 3/4 G възможно ли е да изкараме интернет на портовете (LAN) или просто споделя интернета от модула, като отделна WI-FI мрежа с по-силен сигнал?