Приемлив

Хубави настройки има, вкл. и защита срещу DDoS, но има един недостатък - въпреки 3-те антени, сигналът е слаб и покрива само 3-4 метра около него и е нужен signal extender за 5-метров радиус или повече.