Не се препоръчва

Доставят всъщност варианта с кабел!