Какво е теглото, има ли батерия и с какъв капацитет, каква е мощността и въобще какво продавате - техника или зеленчуци?