Посоченият бойлер с десни изходи за серпентината ли е?