CD радиокасетофон Philips AZ320/12 - този радиокасетофон, има ли адаптер за захранване от електрическата мрежа?