Може ли, да се ползва самостоятелно, като телефон?