Като кабелен приемник само с карта поставена в карточетеца ли работи или може с карта и без карта.