Силва Николова до 23 Авг 2020

Има ли инструкция на български език?