какво значи,опционални аксесоари,има ли зарядно към апарата?