Има ли кабел и каква е дължината? Липсва такава информация!