Evgeni Karov до 18 фев 2014

Нагревателя вграден ли е и ако не дали може да се подменя при повреда.
Как се почиства работната повърхност, препарати, приспособления?