автоматично ли върти яйцата и на каква температура трябва да се мътят яйцата?