От описанието НЕ СТАВА ЯСНО дали регулатора е на степени или е с потенциометър (плавно регулиране)??