На какво разстояние (височина) над ребрата излъчва топлина? силна или не съвсем? (може да се допира с ръка спокойно или не).Например в положение на 3 степен и макс.термостат? Благодаря!