На снимката са показани бръснеща глава и още 4 (четири) приставки, но в описанието те липсват. В действителност присъстват ли в пакета като част от целия продукт? Благодаря!