Проверена поръчка

Добър

Върши работата, за която е купен.