Какви са размерите? Могат ли да се монтират поотделно?