Защо няма инструкция за работа? Колко време трябва да се зарежда? защо не свети големият диод?