Колко см е вътрешния отвор и с 1 отвор ли е дали ще пасне на друг модел.