Иван

23 Сеп 2018

На каква височина от земята максимално може да се вдигне лоста, чрез поставката?