Иван Георгиев до 14 Мар 2019

Може ли да получа външните размери на фурната?