Горещо ли е стъклото на фурната отвън при работа, т.е защитена ли е фурната от нагряване на външна повърхност, която е достъпна за допир - детска защита?!