Leo dimitrov до 03 Май 2020

Клавиатурата механична ли е