горелката заредена ли е с газ и какви консумативи ползва?