при този модел има ли образуване на конденз и стичане на ключовете като при модел 21