Не става!

Тънко дъно - изкривява се при нагряване.