Този халат точно за след баня ли е, попива ли водата или служи за домашен халат?