Ефективно и икономично

Уредът напълно оправда очакванията ми. Затопля мека естествена топлина. Вграденият терморегулатор позволява да се зададат часове, дни на работа и температура на нагряване на панела и помещението, в зависимост от предпочитания. Месечният разход за ел.енергия на уреда е 20-30 лв. в зависимост от температурата, която е зададена, в моя случай е 20-22 градуса.
Доволен съм от покупката.