Васил до 13 апр 2020

Каишката оригинална ли не (произведена от GARMIN)
или е репродукция произведена от друга фирма