Цецка Маринова до 17 Сеп 2020

Капакът прозрачен ли е? Ако екрана свети, през капака вижда ли се какво има на екрана?
Светва ли екрана при отваряне на капака и изгасва ли се при затваряне