Доколкото знам каната се продава с 1 филтър. Към него има още два с тази кана, така ли? Благодаря.