Може ли да иберем размер и какв ще бъде цената на кв.м?