Daniel Dimitrov до 29 Авг 2020

На официалната страница на продукта са представени нормална и "pro" версия: www.redragonshop.com/products/brahma-k586

Тази която се предлага коя е от двете?