Верижката включена ли е в комплекта и каква е нейната дължина?