Не се препоръчва

продуктът беше сгрешен, върнах го, сумата беше възстановена едва след две седмици разправии.