Офертата е за 4 бр. свещи, след това са вече 3 бр.. Колко са в крайна сметка! И какъв размер са?