Korai Remzi до 17 апр 2020

Батерията презареждаща ли е?