стъклото напълно ли покрива екрана?
каква е дебелината му?